Solicitare Informații de Interes Public – Legea Nr. 544/2001

Acte normative din domeniu

Responsabil cu informaţia publică în baza Legii nr.544/2001:

Grec Florica, telefon: +40-257-256104, int. 102; fax: +40-257-213001; e-mail: tele@arad.insse.ro