Integritate institutionala

DECLARATIE PRIVIND ASUMAREA UNEI AGENDE DE INTEGRITATE ORGANIZATIONALA A DIRECTIEI REGIONALE DE STATISTICA ARAD

PLAN DE INTEGRITATE

DECLARATIE PRIVIND ADERAREA LA VALORILE FUNDAMENTALE, PRINCIPIILE, OBIECTIVELE SI MECANISMELE DE MONITORIZARE A STRATEGIEI NATIONALE ANTICORUPTIE 2021-2025

DJS Arad_Codul de conduită

DJS ARAD_listă cuprinzand cadourile primite

DJS Arad _Mecanism de raportare a încălcării legii

DJS ARAD_Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate

Studii_cercetări_ghiduri_materiale informative relevante